Adinfo

مجله اینفو شماره 7

سلام 

در این روزهای کرونایی و در فضایی آکنده از غم و اضطراب و نگرانی برای همه جهانیان سومین مجله فرهنگی اینفو منتشر شد. تیم ناشر این مجله از سردبیر و هیات اجرایی اعم از چاپ و توزیع دلمان را خوش کرده بودیم که برای شروع بهار مجله در اختیار شما باشد. قرار بود تا در جشن چهارشنبه سوری همراه با کلی جایزه و شادی مجله را میان شما تقسیم کنیم و شادیمان از آمدن بهار را با شما قسمت کنیم. ما خوش قول بودیم و سروقت حاضر ، بهار هم خوش قول بود و آمد اما غول کرونا مانع از این شد که ما و شما برای آمدن بهار جشن بگیریم و دست در دست هم سرود نوروزی بخوانیم. دیو کرونا نگذاشت تا از روی آتش بپریم و بگوییم سرخی تو از من …. بگذریم. تحفه شما حاضر است. توصیه ما هم این است که از خانه هایتان بیرون نروید. امن بمانید ، اما اگر ناگزیر بودید از بیرون رفتن و اتفاقی گذرتان به مراکز ایرانی افتاد از ما هم یاد کنید و یک نسخه به رایگان بردارید. راستی یادتان نرود ما را به دوستان خود معرفی کنید . نسخه دیجیتال مجله را برای خواندن برای شما می گذاریم و منتظر انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. قرار ما سه ماه دیگر با انتشار نسخه بعدی. اگر دوست دارید از ما حمایت مالی کنید و یا مطلبی دارید که فکر می کنید دوست دارید منتشر شود حتما با ما تماس بگیرید

غمناک ترین نوروز بر شما مبارک و با آرزوی سالی پر از اتفاق قشنگ 

 

ما را دنبال کنید

با ما در تماس باشید. خوشحال خواهیم شد تا با افرادی ملاقات کنیم که به گسترش کسب و کارشان می اندیشند